Skip to main content

Evyap Liman Tesisleri

Liman Tesisleri

Tesis Kocaeli ili İzmit körfezi Yarımca beldesinde faaliyet göstermektedir. 2003 Yılında Evyap sabun, yağ, gliserin A.Ş bünyesinde sabun üretimi için gerekli olan hammaddelerin toplanması ve transferi amaçlı kurulan Evyap Liman Tesisleri bugün için Ülkemiz sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir yatırım olarak görülmektedir.

Tesiste yıl bazında ;

600.000 Teu/Yıl Konteyner elleçlemesi
500.000 Ton/Yıl Genel Yük
500.000 Ton/Yıl Dökme Yük
1000.000 Ton/Yıl Dökme Sıvı Yük hareketi yapılabilmektedir.

Toplam Liman sahası 240.000 m2, gümrüklü alan sahası 150.000 m2, toplam araç park alanı 50.000 m2 olan tesiste, iskele ve muhtelif derinlikte rıhtımlardan oluşan toplam 1171 m. yanaşma yeri mevcuttur. Firmamız bu tesiste kıyı yapısı olarak iskele ve geri saha beton kaplama işlerini 2000-2003 yılları içerisinde yapmıştır.

The facilities are located in İzmit Gulf coast in Yarımca, Kocaeli.
Evyap Port Facilities were constructed in 2003 for the gathering and transportation of the raw materials required for the production of soap by Evyap Soap, Oil, Glycerine Industry and Trade Inc., and are viewed today as a major investment to help meet the needs of the Turkish insdusty.

The following activities take place in the facilities each year: 600,000 tons/year container handling,
500,000 tons/year general cargo handling,
500,000 tons/year bulk cargo handling,

1,000,000 tons/year liquid bulk cargo handling.

The facilities include 240,000 square meters of total port area, 150,000 square meters of customs area, 50,000 square meters of parking, a quay and docks of various depths with a total of 1,171 meters of berth space. Our company realized the concrete paving of the quay and hinterland as coastal construction works in years 2000 to 2003.