Skip to main content

Türkter Tersanesi Kızak İnşaatı

Tuzla Özel Sektör Tersaneler bölgesinde yer alan Türkter tersanesi değişik tonaj ve boyutlarda her türlü deniz vasıtalarının yapımını gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 48.000 m2 lik alan içersinde yerleşimi olan tersanenin 18600 m2 lik kapalı alanı, (193×38) m. boyutlarında betonarme kızağı ve (175×12) m. boyutlarında donam iskelesi mevcuttur. 180 m. boyunda gemi yapabilme imkanına sahip olan tersanenin kaldırma kapasitesi yeterli ekipmanları, alt yapı üniteleri ve kızağı buna uygun olup, aynı anda tesiste 8 gemi elleçlenmesi yapılabilmektedir. Firmamız Türkter tersanesinde kızak ve kreyn yolları ile saha betonu kaplama işlerini 2005-2006 yıllarında yapmıştır.

Türkter Shipyard, located in the Tuzla Private Sector Shipyards Zone, realizes the building of all types of marine vessels of varying tonnage and dimensions. The shipyard covers an area of approximately 48,000 square meters, including 18,600 square meters of covered space, a reinforced concrete cradle of 193mx38m dimensions, and a furnishing dock of 175mx12m dimensions. The shipyard has lifting equipment of adequate capacity, infrastructure units and a cradle to allow the building of 180 meter ships, and the facilities allow the handling of 8 vessels simultaneously. Our company realized the concrete paving of the cradle and crane ways and field concrete of Türkter Shipyard in 2005-2006.